Corné Oudshoorn

Corné heeft passie voor landelijk gebied en met name de veehouderij. Doordat hij zelf 12 jaar melkveehouder geweest is, begrijpt hij de complexiteit van het agrarisch bedrijf.

Door zijn ervaring in de verbrede landbouw, staat hij klaar voor toekomstige gebiedsprocessen.