Grondverwerving en kavelruil N207

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Stichtingen kavelruil

PROVINCIES

Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2013

Datum afronding

2015

Meer informatie

Terug naar selectie

Grondverwerving en kavelruil N207

De provincie Zuid-Holland gaat de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 verbreden met een busbaan en voorzien van een parallelweg waar die nu nog niet ligt.

Na enkele maanden ‘normale’ grondverwerving had de provincie Zuid-Holland te vaak gehoord dat akkerbouwers en veehouders vervangende grond wilden voor de oppervlakte die ze kwijt raken door de aanleg van deze infrastructuur en de aanleg en renovatie van enkele bruggen en viaducten. LTO-Noord adviseerde de provincie om het ‘ruilend’ te proberen. Ook het waterbeheersingsplan van Waterschap Rijnland waarin de noodzaak van meer berging is opgenomen kost agrariĆ«rs grond. Rijnland kocht een mooie hoeveelheid ruilgrond, die echter niet aansluitend aan de te compenseren bedrijven ligt.

De Stichting Kavelruil Zuid-Holland kreeg de opdracht ruilingen te bewerkstelligen om met de aanwezige ruilgrond de overheidsdoelen te realiseren en meteen de landbouwstructuur te optimaliseren. Eerste ruilplannen ontstonden al tijdens de voorlichtingsavond in het voorjaar van 2013. Extra ruilgrond is verworven en het ruilplan ontwikkelde zich in 2015 tot een tweetal afzonderlijke kavelruilen waarin 16 agrariĆ«rs, 6 particulieren, 2 kerken, de provincie Zuid-Holland en Rijnland samen 168 ha grond ruilden, waarvan 11 ha voor infrastructuur en 2 ha voor waterberging bestemd is.