Grondverwerving Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Overheden

PROVINCIES

Noord-Brabant

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2013

Datum afronding

2018

Meer informatie

Terug naar selectie

Grondverwerving Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

In opdracht van de provincie Noord-Brabant werken we aan de grondverwerving en uitruil van percelen ten behoeve van de realisatie van nieuwe afritten van en parallelwegen langs de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk. Deze grondige reconstructie van de infrastructuur gaat gepaard met natuurrijke inpassingen en het aanpassen van de landbouwstructuur op de nieuwe situatie. In 2015 en 2016 speelden we in op kansen als gevolg van normale landbouwkundige ontwikkelingen. Vanaf 2017 moet er meer gericht worden gekocht en geruild, teneinde bij de vaststelling van het provinciale inpassingsplan (PIP) te kunnen voorzien in de grondbehoefte.

Optifield werkt nauw samen met grondverwervers van de provincie en de gemeenten Heusden en Waalwijk. In het gebied is veel pacht, zodat op meerdere niveaus planvorming moet plaatsvinden. Gebiedskennis die is opgedaan tijdens ruim 15 jaar kavelruil in het gebied komt dagelijks van pas.