Kavelruil Buren-West

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans
Erik van Wijk

OPDRACHTGEVERS

Stichtingen kavelruil

PROVINCIES

Gelderland

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2016

Datum afronding

2019

Meer informatie

Terug naar selectie

Kavelruil Buren-West

Dit project voerde Optifield in eerste instantie uit voor de Stichting Stevig en de opzet was door middel van Verkavelen voor Groei een grootschalige kavelruil binnen een jaar voor elkaar te maken. Verkavelen voor Groei laat de agrariërs zelf planvormen in groepen. Ook het vervolgproces van bemiddeling gebeurt grotendeels participatief. Tijdens de opwarmgesprekken bleek al niet iedereen graag met alle kaarten op tafel te werken. De ene streek is de andere niet en Rivierenlanders bleken beter te gedijen bij een aanpak één op één. Toen Stevig in zwaar weer kwam, heeft de Stichting Kavelruil Zuid-Holland dit project met instemming van de provincie Gelderland geadopteerd.

Het ruilplan nam op enig moment een grootte aan boven de 600 hectare. Toen daadwerkelijk gevraagd werd of het plan rijp was voor taxatie bleef daarvan nog de helft over. Na taxatie kon uiteindelijk door ruim 30 deelnemers in 2 aktes 255 hectare worden geruild. Ondanks de projectmatige vertragingen lukte dit toch in 2,5 jaar.