Kavelruil Kolland

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Samenwerkingsverband

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2014

Datum afronding

2017

Meer informatie

Terug naar selectie

Kavelruil Kolland

In opdracht van gebiedscoöperatie O-gen is Optifield in 2014 begonnen aan het realiseren van natuur en het verbeteren van de landbouwstructuur op en rondom Kolland en Oud-Kolland nabij Amerongen en Leersum. In verband met een Natura 2000 aanwijzing moeten waterpeilen in en rondom bossen worden verhoogd. Vernatting van de bossen maakt omliggende landbouwgronden te nat zodat het agrarische gebruik al verkavelend moet worden gecompenseerd. Extra complicerend is het feit dat Kolland een groot NSW landgoed is, waar compensatie aansluitend aan het landgoed moet plaatsvinden. Er dient gekavelruild te worden zowel met eigendom als met pacht.

Ruilgrond van de provincie Utrecht is voorhanden maar ligt niet direct gunstig voor te compenseren bedrijven, zodat langere kettingen van ruilingen moeten worden gemaakt. In het voorjaar van 2017 is een ruil met 15 eigenaren rondgekomen, die samen 40 hectare grond ruilen. Ruim 10 hectare kan aan de natuur worden toegevoegd, waardoor op Kolland aan alle en rondom Oud-Kolland aan de helft van doelstellingen voldaan is.