Vrijwillige kavelruil Modderbeek

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Samenwerkingsverband

PROVINCIES

Utrecht

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2012

Datum afronding

Afgerond

Meer informatie

Terug naar selectie

Vrijwillige kavelruil Modderbeek

Sinds 2012 wordt er gewerkt aan kavelruil in het gebied rondom de Modderbeek tussen Achterveld en Leusden. Gebiedscoöperatie O-gen voert dit project uit in opdracht van de provincie Utrecht.

Stan Gloudemans is actief met het verwerven van grond langs de beek en agrarische structuurverbetering. De verkaveling in het gebied is vrij goed te noemen. Het project wordt daarom door de landbouw nog steeds gezien als een ‘natuurontwikkelingsproject’ waardoor de medewerkingsbereidheid op vrijwillige basis beperkt is. De Modderbeek is van belang voor de realisatie van doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) die door Brussel getoetst wordt.

In de zomer van 2014 is het eerste deel van de ruilingen al in een akte vastgelegd, waarbij ook een verkaveling in De Groep, Lunteren en Veenendaal aantakte. In het voorjaar van 2015 volgde een afrondende kavelruilovereenkomst. Met de kavelruil wordt een bijdrage geleverd aan de volgende doelen:

  • De verkavelingsstructuur van bijna 50 agrarische bedrijven wordt verbeterd
  • De aanleg van een ecologische verbindingszone met een breedte van 40 meter langs het hele Utrechtse deel van de Modderbeek en langs een stukje van de Barneveldse beek wordt mogelijk gemaakt (23 ha). Langs deze beken kan Waterschap Vallei en Veluwe nu haar doelstellingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water realiseren
  • Een deel van de natuuropgave op landgoed de Boom kan wordt gerealiseerd (13,5 ha)

De resultaten zijn met 255 hectare kavelruil indrukwekkend. Dit alles is gerealiseerd dankzij de vrijwillige medewerking van ongeveer 60 deelnemers.