Kavelstructuuranalyse Bodegraven

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Overheden
Stichtingen kavelruil

PROVINCIES

Utrecht

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

zomer 2017

Datum afronding

zomer 2017

Meer informatie

Terug naar selectie

Kavelstructuuranalyse Bodegraven

In Bodegraven noord is de ontwikkeling van natuur voorzien. Hiervoor zijn in het verleden gronden gekocht van particulieren en in eigendom gekomen van Natuurmonumenten. Veel van deze gronden worden nog agrarisch gebruikt. De realisatie van de nieuwe natuur staat in de planning. De gemeente Bodegraven wil graag weten wat de consequenties daarvan zijn voor de agrarische bedrijven als die grond uit productie wordt genomen.

Wij hebben bekeken wat de consequenties zijn op gebiedsniveau en op bedrijfsniveau. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen het uit productie nemen van eigendom van een agrarisch bedrijf, reguliere- of erfpacht en geliberaliseerde pacht. Uit oogpunt van privacy kunnen we hiervan geen kaartbeelden laten zien, maar we hebben met kleuren zichtbaar gemaakt waar zich knelpunten op bedrijfsniveau voordoen. Ongeveer 50 verschillende eigenaren en grondgebruikers krijgen hiermee te maken. Per persoon hebben we inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn.