Nieuw landgoed De Hooge Bank Vlijmen

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Overige opdrachtgevers

PROVINCIES

Noord-Brabant

WERKVELDEN

Overige werkvelden
Gebiedsprocessen
Ruimtelijke ordening

Startdatum

2005

Datum afronding

Afgerond

Meer informatie

Terug naar selectie

Nieuw landgoed De Hooge Bank Vlijmen

Optifield heeft van meet af aan (2005) de tot standkoming van het nieuw landgoed De Hooge Bank bij Nieuwkuijk in de gemeente Heusden begeleid.
Met behulp van kavelruil heeft Optifield ervoor gezorgd dat er een gebied van 22 ha beschikbaar kwam om het proces naar een nieuw landgoed te beginnen.
In opdracht van de particuliere eigenaar heeft Optifield het beeldkwaliteit- en inrichtingsplan gemaakt voor het nieuwe landgoed, samen met architect Drijvers uit Oisterwijk.

De gemeente Heusden en de provincie Noord-Brabant zijn achter dat plan gaan staan: het realiseren van 4 grote woningen op 2 ha priv√©percelen en 20 ha nieuwe natuur met openstelling van het gebied voor wandelaars en fietsers.
Daarna heeft Optifield de totstandkoming van het bestemmingsplan voor het nieuw landgoed De Hooge bank geleid. Alle noodzakelijk onderzoeken (zoals archeologie, flora en fauna, planschaderisico-analyse, watertoets) zijn door ons gecoördineerd, evenals het maken van de juridische planbeschrijving en de verbeelding. De toelichting is door ons bureau gemaakt. Het bestemmingsplan is in 2010 vastgesteld.

Nu is Optifield ook betrokken bij de realisatie van het landgoed, zoals de aanleg van de natuur, de fietspaden en de infrastructuur  en de verkoop van de bouwkavels. Alle kavels zijn verkocht en gerealiseerd.