Verkavelingsplan de Meije

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Stichtingen kavelruil

PROVINCIES

Utrecht
Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2016

Datum afronding

2017

Meer informatie

Terug naar selectie

Verkavelingsplan de Meije

Optifield heeft als vaste onderaannemer van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland in opdracht van de provincie Zuid-Holland tussen november 2016 en maart 2017 een grondige inventarisatie uitgevoerd rondom de Meije en de Hazekade op de grens met de provincie Utrecht. Doel was het maken van een gedragen verkavelingsplan waarbij het grootste deel van een beoogd natuurgebied ten zuiden van de Nieuwkoopse Plassen zou worden gerealiseerd.

Er is nauwelijks ruilgrond aanwezig, waardoor het belangrijk is signalen van stoppende en afbouwende agrariƫrs op te vangen. Opvallend was een grote wens om te groeien als gevolg van regelgeving die op de melkveehouderij af komt. Uiteindelijk is een verkavelingsplan van 140 ha met 20 deelnemers gepresenteerd met een kansrijk draagvlak voor uitvoering. De provincie beraadt zich nu op het vervolg.