Vrijwillige kavelruil Heusden

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Overige opdrachtgevers

PROVINCIES

Noord-Brabant

WERKVELDEN

Kavelruil

Datum afronding

afgerond

Meer informatie

Terug naar selectie

Vrijwillige kavelruil Heusden

In een periode van 13,5 jaar passeerden 16 aktes met een gezamenlijke hoeveelheid ruil van 2.207 hectare. Optifield ontwikkelde en realiseerde deze kavelruilen in opdracht van de ZLTO Oostelijke Langstraat en werd tot en met 2009 bijgestaan door de vertrouwenspersoon Jan Hartgers en in 2010 en 2011 door Mart van Bladel. In 2012 bleek dat nog niet alle mogelijkheden benut waren: Stan Gloudemans ging zonder projectsubsidie of vertrouwenspersoon door. De deelnemers droegen bij aan de kosten van Optifield naar rato van het nut dat zij aan de ruil hadden. De provincie voldeed 90% van de notaris- en kadasterkosten.

Naast agrariĆ«rs deden de gemeenten Heusden, Vught, Den Bosch, Haaren en Waalwijk, de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, kerken, ASR, BBL en Natuurmonumenten mee aan de ruil. Vijf bedrijven verplaatsten naar locaties met meer toekomstperspectief. Er werd ongeveer 225 ha natuur gerealiseerd in de ecologische hoofdstructuur en in vele kilometers ecologische verbindingszones. Na een rustige periode in 2014 en 2015 werd eind 2016 wederom 11 ha aan de natuur van het Vlijmensch Ven toegevoegd middels een kavelruil.