Nieuws

Wouter van Teeffelen in dienst bij Optifield

Vanaf 2 januari is Wouter van Teeffelen in dienst als Projectleider landelijk gebied bij Optifield in Haaften. Het adviesbureau voor het landelijk gebied Optifield heeft een breed pakket aan diensten voor advisering in het landelijke gebied. Optifield is gespecialiseerd in kavelruil en grondverwerving, agrarisch structuuronderzoek, inrichting van het landelijk gebied, plattelandsvernieuwing, project- en procesbegeleiding. Het adviesbureau onder leiding van eigenaar/oprichter Stan Gloudemans werkt met 5 medewerkers vanuit het kantoor in Haaften met een praktische insteek aan projecten rond verkaveling en inrichting van het landelijk gebied in opdracht van een groot aantal organisaties uit geheel Nederland.

Wouter (51 jaar) heeft jarenlang ervaring als adviseur en projectmedewerker op met name bedrijfskundig en teelttechnisch gebied in vooral de fruitteeltsector.

De laatste 10 jaar was hij onder de bedrijfsnaam WTE Fruitadvies actief als zelfstandige. Opgegroeid op een gemengd landbouwbedrijf in Noord-Brabant, door zijn studie aan de HAS-Den Bosch en met een brede interesse in agrarische zaken en het platteland is dit bekend terrein voor hem. In de afgelopen jaren heeft hij zijn werkzaamheden als adviseur verbreed richting agrarische directvermarkting en plattelandsvernieuwing. Als bedrijfskundige gaat zijn interesse sterk uit naar strategisch management, vernieuwingen/innovaties binnen de landbouw en een goede relatie boer-burger-consument.

Wouter zal vanuit Optifield voor een (klein) deel van zijn tijd ook actief blijven voor advisering en projectbegeleiding vanuit de fruitteelt. Maar vooral het continueren en opstarten van nieuwe projecten met betrekking tot het landelijke gebied zal speerpunt blijven. Daarnaast is hij naast zijn vierdaagse werkweek bij Optifield vanuit zijn ervaring en vakliefde voor de fruitteelt actief met een zelfplukboomgaard/zelfoogsttuin, verwerkte fruitproducten, advisering over hobbymatig fruit telen en enkele andere fruitgerelateerde zaken.

Wouter woont al jaren in Zaltbommel. Hij is getrouwd met Cathrien en heeft twee kinderen Matthijs (17) en Anne (15). In zijn vrije tijd is hij o.a. actief met zijn tuin(en) en het voorzitterschap van de Volkstuinvereniging De Kloostertuin.

Contactgegevens:

  • Postbus 59, 4254 ZH Sleeuwijk
  • Bezoekadres: Graskamp 26 Haaften
  • Tel. 0418-591011
  • Mailadres: vanteeffelen@optifield.nl
  • Twitter: @optifield
  • Tel. 06-38419771