MIJNVERKAVELING

Bij kavelruil en grondverwervingsprojecten willen deelnemers vaak snel zien welke gevolgen het project heeft voor de bedrijfssituatie. Opdrachtgevers willen inzicht in hoe het project zich ontwikkeld. Optifield heeft daartoe een revolutionair systeem ontwikkeld voor een permanent inzicht voor deelnemers en opdrachtgevers in de projectvoortgang. MijnVerkaveling is een internettoepassing die 24/7 toegang geeft tot het eigen dossier in projecten. Door in te loggen op de site zijn in de loop van het proces de volgende gegevens beschikbaar:

-Op een kaart krijgt men in verschillende kleuren de ingebrachte  en toebedeelde percelen te zien zowel  in de eigendoms- als in de pachtsituatie. Klik hier voor een voorbeeld.

– Een staat van inbreng en toedeling geeft een overzicht van kadastrale nummers, oppervlakten en grondprijzen voor de percelen afzonderlijk en de totale inbreng en toedeling van pacht- en eigendomspercelen. Klik hier voor een voorbeeld.

-Een gespreksverslag waarin wordt opgenomen wat er op een bepaalde datum is besproken. klik hier voor een voorbeeld.

Zodra er weer veranderingen zijn in het proces wordt er een mail verzonden naar de verschillende betrokken partijen met de boodschap dat zij de nieuwe situatie weer online kunnen inzien. Vanwege de privacy krijgt iedere deelnemer alleen zijn eigen situatie te zien. MijnVerkaveling is daarmee een prachtig instrument om snel  en duidelijk de nieuwe informatie bij de deelnemers te krijgen en wordt door opdrachtgevers zeer gewaardeerd.