BUREAU

Optifield heeft een breed pakket aan diensten voor advisering in het landelijke gebied. We zijn gespecialiseerd in kavelruil en grondverwerving, agrarisch structuuronderzoek, inrichting van het landelijk gebied, plattelandsvernieuwing, project- en procesbegeleiding.

Wij zijn in staat om op keukentafelniveau te acteren, maar ook op een hoger schaalniveau met groepen ondernemers, overheden en belangenbehartigers.

Wij kunnen (groeps)processen op een prettige manier begeleiden.

Als we expertise missen, dan vallen we terug op een groot netwerk van bedrijven en personen die ons aanvullen.

Wij werken vaak met een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Dit gebruiken wij vanzelfsprekend voor onze activiteiten op het gebied van kavelruil. Maar wij kunnen met behulp van GIS ook uitkomsten van bijvoorbeeld gebiedsonderzoeken of cultuurhistorische waarden in overzichtelijke kaartbeelden laten zien.

Omdat de medewerkers van Optifield andere banen hebben gehad in diverse functies, is er brede ervaring binnen het bureau voorhanden. De betrokkenheid van de medewerkers bij Optifield is groot. Wij zijn een flexibel inzetbare groep professionals.