Vacatures

Vennoot gezocht: word melkveehouder met ons!

Wij zijn:

1. Een melkveehouderij van gemiddelde omvang met eigen kaasmakerij en boerderijwinkel in midden Nederland. Wij hebben geen opvolger binnen het gezin.

2. Een groep ondernemers die dit bedrijf wil overnemen en uitbouwen met zelfzuivelen, korte keten afzet, kantoor en recreatie. We gaan parttime op het bedrijf met arbeid, kennis, middelen en contacten meedraaien.

Samen zoeken wij een vennoot, bij voorkeur een stel jonger dan 35 jaar. Zij komen wonen op de boerderij en krijgen de dagelijkse leiding over de melkveehouderij. Afhankelijk van de ambities van de kandidaten wordt de verdere taakverdeling uitgewerkt. Ook de overdragende melkveehouders blijven indien nodig nog een aantal jaar voor het bedrijf beschikbaar.

Zijn jullie of kennen jullie kandidaten die deze uitdaging met ons willen aangaan, stuur dan een e-mail aan info@optifield.nl waarin je vertelt wie je bent, wat je achtergrond en opleiding zijn, wat je ambities zijn en waarom je die met ons wilt nastreven. Wij zoeken geen personeelslid maar een gelijkwaardige of misschien zelfs grootste vennoot.

Vragen graag per mail stellen. Omstreeks 1 augustus beginnen wij met de selectie van kandidaten voor een gesprek.

Vraag 1: Zouden jullie wat meer informatie willen sturen? Ik heb wel interesse maar zou er wat meer van willen weten is dat mogelijk? 

Antwoord 1: In algemene zin kan ik niet meer informatie sturen. Daarvoor is het te vertrouwelijk. We moeten meer weten van de kandidaat voor we meer informatie willen, kunnen en mogen verstrekken. Met alleen een naam en een email adres weten we niet voldoende. We hopen dat u meer van uw motivatie kunt laten zien.

Vraag 2: Wat is de orde van grootte van benodigd eigen vermogen?

Antwoord 2: Bedrijf plus ontwikkelplannen (gefaseerd) richting 5 miljoen (?). Bij 75% (?) vreemd vermogen en vijf (?) gelijkwaardige (dat kan ook ongelijkwaardig worden) vennoten zou dan 250 kE eigen vermogen nodig zijn per vennoot.

Vraag 3: Ik ben 50, mijn vrouw 40 en we hebben twee jonge kinderen maar denken verder aardig in het plaatje te kunnen passen. Heeft het zin om verder te gaan?

Antwoord 3: Ja, want kwaliteit gaat boven leeftijd. De overige beoogde vennoten zitten ongeveer tussen jullie beider leeftijden in. Als groep komen we dan over 15 jaar op het punt weer naar de volgende generatie te moeten overdragen. Dit kan voor het aantrekken van vreemd vermogen belemmerend werken i.v.m. de korte terugverdientijd. Dit wegen we mee bij de uiteindelijke bespreking van kandidaten.