Kavelruil Achterwaterschap Oost

ONZE MEDEWERKERS

Rutger de Groot

OPDRACHTGEVERS

Overheden

PROVINCIES

Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2019

Datum afronding

Loopt nog

Meer informatie

Terug naar selectie

Kavelruil Achterwaterschap Oost

Voor Stichting Kavelruil Zuid-Holland zijn wij in opdracht voor Waterschap Rivierenland bezig met een kavelruil ten zuiden van de het Achterwaterschap. Dit is een belangrijke boezemwatergang in de Alblasserwaard. De zuidelijke kade van deze boezem bleek in eerste instantie niet sterk genoeg naar huidig maatstaven. De kade zou verbreed moeten worden en de provincie Zuid-Holland heeft daarnaast ook nog een opgave voor de realisatie van een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Hiervoor is het noodzakelijk dat aangelegen grondeigenaren een strook grond afstaan.

In de betreffende polder, Polder Brandwijk, zijn ca. 12 melkveehouders actief, de verkaveling is matig te noemen. Zodoende wordt geprobeerd om naast de grondverwervingsopgave ook de verkaveling te verbeteren. Hiervoor zet het waterschap ruilgrond in en probeert compensatiegrond te verwerven.

In het voorjaar van 2020 is de eerste deelruil van ca. 35 ha gerealiseerd. Zodoende is er over een tracé van ca. 775 meter grond verworven en de verkavelingsstructuur van meerdere bedrijven is verbeterd.

In de herfst van 2020 bleek dat de kadeversterkingsopgave te vervallen. Zodoende wordt nu  geprobeerd om een vervolgruil op te zetten om de resterende grond voor de te realiseren EVZ over een tracĂ© van ca. 3.425 meter te verwerven.