Kavelruil Kamerik

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans
Erik van Wijk

PROVINCIES

Utrecht

WERKVELDEN

Kavelruil

Terug naar selectie

Kavelruil Kamerik

De eerste stap van dit project is gezet in 2016. In het gebied Kamerik-  Harmelen is toen in  een aantal bijeenkomsten ge├»nventariseerd hoe de toenmalige verkaveling was en of men mogelijkheden zag deze te verbeteren. Uit dat onderzoek bleek al snel dat er veel ge├»nteresseerden waren die d.m.v. een kavelruil de efficiency van hun bedrijf wilden vergroten. Ook een aantal gebiedsdoelen wil de provincie met dit project realiseren, zoals het tegen gaan  van bodemdaling , uitbreiden van weidevogelbeheer, het verminderen van de landbouwverkeersbewegingen e.d.. Voor het gebied is toen een projectplan geschreven en in de loop van 2019 is daarvoor de subsidie verkregen. Voor de verschillende gebiedsdoelen zijn een aantal informatieavonden geweest voor de grondeigenaren en pachters. In  maart 2020 stonden waren voor alle deelgebieden groepsbijeenkomsten georganiseerd  om gezamenlijk het plan te gaan vormgeven.  Echter corona gooide roet in het eten. Toch zijn er in de loop van de tijd en de bijeenkomsten in september veel gegevens verzameld en daarmee plannen gevormd. Deze plannen worden in de loop van 2020 en begin 2021 na terugkoppeling verder uitgewerkt met de inbreng  van ongeveer 80 ha provinciegrond. De uitwerking hiervan zal eind 2021 tot een kavelruilovereenkomst moeten leiden.