Onderwaterdrainage

ONZE MEDEWERKERS

Rutger de Groot

OPDRACHTGEVERS

Overige opdrachtgevers

PROVINCIES

Utrecht

Project

OPDRACHTGEVERS

WERKVELDEN

Overige werkvelden

Startdatum

2014

Datum afronding

Afgerond

Meer informatie

Terug naar selectie

Onderwaterdrainage

Bodemdaling en CO2-uitstoot is een steeds groter wordend probleem in het Groene Hart van Nederland. De grondsoort bestaat daar grotendeels uit veen en dat maakt het agrarisch gebruik niet eenvoudig. Door aanleg van drainage waarbij de uitloop van de drains onder slootpeil liggen, ontstaan er twee voordelen: in natte perioden wordt overtollig water sneller afgevoerd en in droge perioden trekken de drains water aan, zodat het grondwaterpeil wordt verhoogd. Deze verhoging remt de bodemdaling.

ANV de Utrechtse Venen ontving van de provincie Utrecht subsidie om in twee gebieden ca. 400 ha onderwaterdrainage te laten aanleggen: Groot Wilnis-Vinkeveen en Zegveld-Noord. In beide gebieden konden grondeigenaren met 75% onderwaterdrainage laten aanleggen.

Na een aarzelende start kwam het project in 2018 goed uit de startblokken: uiteindelijk is ca. 365 ha onderwaterdrainage aangelegd!