Onderzoek voor herstructurering Bollenstreek

ONZE MEDEWERKERS

Stan Gloudemans

OPDRACHTGEVERS

Overige opdrachtgevers

PROVINCIES

Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil
Overige werkvelden

Startdatum

november 2017

Datum afronding

medio 2018

Meer informatie

Terug naar selectie

Onderzoek voor herstructurering Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek is van oudsher een belangrijk teelt- en handelsgebied voor de bloembollenteelt. Om het gebied toekomstbestendig te houden voor de teelt van bollen, wil de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) het gebied herstructureren. Bijvoorbeeld met vrijwillige kavelruil en door het verbeteren van vorm, omvang, ontwatering of ontsluiting van percelen.

In opdracht van de GOM inventariseert de Stichting Kavelruil Zuid-Holland waaraan op bedrijfs- en perceelniveau behoefte is. Dit onderzoek wordt gedaan met één op één gesprekken met zo’n 125 eigenaren van bollengrond en bollentelers. Met de informatie die uit de gesprekken komt,  kan de GOM maatregelen in gang gaan zetten.