Kreken Kweken op Voorne-Putten

ONZE MEDEWERKERS

Erik van Wijk

OPDRACHTGEVERS

Overheden

PROVINCIES

Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil
Gebiedsprocessen

Startdatum

2013

Datum afronding

Loopt nog

Terug naar selectie

Kreken Kweken op Voorne-Putten

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en de Stadsregio Rotterdam willen ruim 8 km kreken op Voorne-Putten herstellen. Dit kan door de kreken met een ecologische inrichting  beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarnaast wil men ongeveer 8 km wandelpaden langs de kreken aanleggen. Het Waterschap Hollandse Delta richt zich vooral op de realisatie van Kader Richtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Ons bureau had in 2012, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam, de projectleiding bij het opstellen van een projectplan voor de verwerving, inrichting en het beheer van zones langs de kreken.

Intussen bestaat de Stadsregio Rotterdam niet meer, maar heeft ons bureau de opdracht van  Het Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten om de oevers te verwerven, eventueel met behulp van vrijwillige kavelruil. De gemeente Hellevoetsluis is projectleider voor dit project.

Tot en met 2016 is totaal ruim 5 ha aan ecologische oevers (ongeveer 2245 m1) en ecologische stapstenen verworven.

In 2020 staat de teller op totaal ruim 7 ha oever en steppingstone. Er wordt op het ogenblik(eind 2020) nog gewerkt  aan de oever Zuidlandse Zoom en worden de onderhoudsplannen verder geoptimaliseerd.

 

  logo Hellevoetsluis 1