Vrijwillige kavelruil Alblasserwaard Oost

ONZE MEDEWERKERS

Rutger de Groot

OPDRACHTGEVERS

Stichtingen kavelruil

PROVINCIES

Zuid-Holland

WERKVELDEN

Kavelruil

Startdatum

2017

Datum afronding

Maart 2022

Meer informatie

Terug naar selectie

Vrijwillige kavelruil Alblasserwaard Oost

Na het succesvolle project ‘Alblasserwaard West’, werd door de werkgroep besloten om een nieuw project in het oosten van de Alblasserwaard op te starten.

Stichting Kavelruil Zuid-Holland gaf Optifield opnieuw de opdracht om de rol van projectleider/kavelruilcoördinator op zich te nemen.

In een gebied van ca. 8.000 ha groot werd geprobeerd om op vrijwillige basis grond te ruilen. In totaal kwamen 7 deelruilen tot stand en waarbij 191 ha grond van eigenaar wisselde. Ook werd er over een lengte van 1.750 mtr. grond verworven voor Waterschap Rivierenland. Hierdoor kan de kade langs de Peursumsche Vliet worden versterkt.