Projecten

Natuurinclusief kavelruilen

Natuurinclusief kavelruilen kan natuurdoelen versnellen en agrarische verkaveling verbeteren
EVZ Gantel Hank

GIS-ondersteuning Cultuurhistorische Waardenkaarten

Het digitaliseren van onderzoeksgegevens voor het opstellen en visueel inzichtelijk maken van Cultuurhistorische Waardenkaarten
Knipsel

Hellingbos Vogelenzang in Rhenen

Plan voor herstel en onderhoud hellingbos Rhenen
logo provincie Utrecht

Vrijwillige kavelruil ‘Alblasserwaard West’

Van verkavelingsonderzoek naar vrijwillig kavelruilproject. In het westen van de Alblasserwaard wordt in opdracht van Stichting Kavelruil Zuid-Holland een kavelruilproject uitgevoerd. Er is inmiddels ruim 125 ha geruild.
logo SKR

Kavelruilcoördinator Midden-Delfland

De grondmarkt in Midden-Delfland staat o.a. door de reconstructie en door stedelijke ontwikkeling sterk onder druk. Met behulp van het Grondinstrument wil de gemeente een impuls geven aan de agrarische sector in het gebied.
logo gemeente Midden-Delfland

Regionaal voedsel Biesbosch Streeknetwerk

Onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen uiteenlopende partijen, met regionaal voedsel als centrale thema.
Logo BB Streeknetwerk gesneden

Voedzame Grond

Onderzoek naar mogelijkheden om burgers, bedrijfsleven en boeren via de inzet van particulieren te laten samenwerken voor een aantrekkelijk, duurzaam en voedzaam landschap in de regio Food Valley
logo o-gen

Quickscan kavelruil Asten

Globaal onderzoek naar de mogelijkheden voor kavelruil in Asten.
logo gemeente Asten

Landinrichting Oekraïne

In het voorjaar van 2012 is Stan Gloudemans met een DLG delegatie mee geweest naar Kiev in de Oekraïne.Voor een grote hoeveelheid lokale bestuurders uit het gehele land is een presentatie gegeven over landinrichting in Nederland en dan met name

Grondverwerving en kavelruil N207

De provincie Zuid-Holland wil de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 verbreden met een busbaan en voorzien van een parallelweg waar die nu nog niet liggen. Na enkele maanden ‘normale’ grondverwerving had de provincie Zuid-Holland te vaak
logo provincie_zuid-holland

Vrijwillige kavelruil Heusden

In een periode van 13,5 jaar passeerden 16 aktes met een gezamenlijke hoeveelheid ruil van 2.207 hectare. Optifield ontwikkelde en realiseerde deze kavelruilen in opdracht van de ZLTO Oostelijke Langstraat en werd tot en met 2009 bijgestaan door de vertrouwenspersoon
logo zlto

Verkavelingsonderzoek in Zuid-Holland

In opdracht van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland is een verkavelingsonderzoek gedaan in de gehele provincie Zuid-Holland.
logo SKR

Vrijwillige kavelruil Streefkerk

Kavelruilcoördinatie voor kavelruilproject in opdracht van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland
logo SKR

Vrijwillige kavelruil Achterwaterschap

Sinds 2000 was kavelruil Achterwaterschap in voorbereiding. In de eerste jaren kwam de kavelruil niet van de grond en wisselde een aantal grondposities buiten het project om. In 2008 bleek er alsnog bereidheid bij de verschillende grondeigenaren, waaronder het BBL,
Kavelruil Achterwaterschap

Vrijwillige kavelruil Reeuwijk

Projectleider Stan Gloudemans werkt in dit project nauw samen met de externe kavelruilcoördinator Anton de Wit, die zelf melkveehouder is in het gebied. De Wit wordt aangestuurd, begeleid en ondersteund met GIS programmatuur en de kavelruil tools die Optifield ontwikkelde.
logo SKR

Quickscan kavelruil Over- en Neder Slingeland

Onderzoek naar de verkaveling in het gebied. Daarna nut, noodzaak en kansrijkheid van een vrijwillge kavelruil in het gebied bepaalt.
logo SKR

Vrijwillige kavelruil Wassenaar

Kavelruilproject in opdracht van de gemeente Wassenaar in de Groene Buffer.
logo gemeente Wassenaar

Vrijwillige kavelruil Noordeloos

Vrijwillige kavelruil in de omgeving van Noordeloos in opdracht van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland
logo SKR

Vrijwillige kavelruil Stompwijk en de Wouden

Kavelruilproject in de omgeving van Stompwijk. Optifield leverde de kavelruilcoördinator aan de Stichting Kavelruil Zuid-Holland
logo SKR

Vrijwillige kavelruil Leidschendam

Kavelruilcoördinator voor verwerving van grond voor aanvoertracé waterberging, reservaatsvorming en agrarische structuurverbetering.
IMG_2636

Vrijwillige kavelruil Drimmelen en Den Hout

Kavelruilproject Gat van de Ham en Den Hout ten behoeve van agrarische structuurverbetering
Bij de notaris ruil 3

Vrijwillige kavelruil Modderbeek

Opdracht van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) voor een kavelruilcoördinator voor grondverwerving ecologische zone langs de Modderbeek bij Woudenberg.
logo o-gen

Vrijwillige kavelruil West-Betuwe

Van het najaar 2011 tot en met het najaar 2013 is in opdracht van de Stichting ter bevordering van Kavelruil Gelderland gekavelruild in de drie westelijkste gemeenten van Gelderland: Lingewaal, Culemborg en Geldermalsen. In zes afzonderlijke kavelruilen werd 205 hectare
Logo West Betuwe

Vrijwillige kavelruil Neerijnen

Optifield leverde in opdracht van de Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland een kavelruilcoördinator voor de vrijwillige kavelruil Neerijnen.
logo kavelruil Neerijnen

Vrijwillige kavelruil Bommelerwaard

In opdracht van de Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland begeleidde Optifield een vrijwillige kavelruil in de Bommelerwaard.
logo Vrijwillige Kavelruil Bommelerwaard

Ruimtelijke onderbouwingen

Opstellen van ruimtelijke onderbouwingen.
Voorkant r.o. recreatief bedrijf Eerde

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat in opdracht van Royal Haskoning.
logo-rhdhv-large

Gebiedsmakelaar Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en Nationaal Landschap IJsseldelta

Stimuleren plattelandsontwikkeling. Opzetten en uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten
logo kampen

Verwerving van ecologische verbindingszones Oost- en Bleeke Kil en Vierbanse Gantel

Verwerving van grond voor de inrichting van ecologische verbindingszones langs de Oost- en Bleeke Kil en Vierbanse Gantel in het Land van Heusden en Altena.
Logo WSRL

Proeftuin zonne-energie Land van Heusden en Altena

Haalbaarheidsstudie zonne-energie met zonnepanelen op een weiland
Logo gemeente Werkendam

Nieuw landgoed De Hooge Bank Vlijmen

Begeleiden van de ontwikkeling van het nieuwe landgoed De Hooge Bank in de gemeente Heusden.
Logo De Hooge Bank website

Kreken Kweken op Voorne-Putten

Projectleiding bij het opstellen van een plan van aanpak en een begroting voor het verwerven van grond voor het herstel van kreken op Voorne-Putten. Ook zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de kreken geformuleerd.
logo Hellevoetsluis 1

Gebiedsmakelaar Binnenveld

Gebiedsmakelaar of gebiedscoördinator in het Binnenveld. Ontwikkelen van projecten met boeren en andere bewoners en gebruikers van het gebied.
Logo Rhenen groot
Werkvelden
Provincies
Opdrachtgevers
Onze medewerkers