Erik van Wijk

Projectleider vrijwillige kavelruilen Gebiedsinventarisaties Kenner agrarische bedrijfsvoering

Erik combineert zijn werk als kavelruilcoördinator met het runnen van een veehouderijbedrijf. Omdat hij zelf boer is, is hij een ideale kavelruilcoördinator. Hij kan doordoor de voor en nadelen van een verkaveling voor een agrarisch bedrijf goed kan duiden en met een kennersoog de ruilgrond beoordelen.

Erik is altijd op zoek naar voordelen voor alle deelnemende partijen. Van hem kunnen evenwichtige plannen worden verwacht.

Rutger de Groot

Projectleider vrijwillige kavelruilen GIS ondersteuning cultuurhistorie Onderwaterdrainage

Rutger is betrokken bij de agrarische sector. Een gedreven kavelruilcoördinator die er een eer in stelt om in een agrarische ruil het maximale te bereiken. Zeer bedreven met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) waar wij mee werken. Hij kan daarmee geïnventariseerde gegevens van gebiedsonderzoeken kundig digitaliseren en aantrekkelijk visualiseren.

Rutger heeft ervaring met het aanvragen en binnenhalen van subsidies.

Stan Gloudemans

Eigenaar van Optifield Projectleider vrijwillige kavelruilen Grondverwerving

Stan is oprichter van Optifield. Hij is een zeer ervaren kavelruilcoördinator. Gedreven om een optimale verkaveling tot stand te brengen. Een brede opdracht om bijvoorbeeld grond voor natuur of infrastructuur kavelruilend te verwerven zijn een welkome uitdaging. Stan opereert het liefst op basis van consensus, maar hij schuwt de confrontatie niet. Bedreven in het zoeken van nieuwe mogelijkheden als ruilingen dreigen te mislukken.